Calla - Kwiaty i Ogród
witamy na stronie Kwiaty i Ogród - Calla
witamy na stronie Kwiaty i Ogród - Calla
Pomoc przy formalnościach i dokumentach
Strona główna  >   Oferta zakładu  >   Organizacja pogrzebów  >   Pomoc przy formalnościach i dokumentach
Nasza firma dopełni za Państwa wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu należy dostarczyć do nas wymienione poniżej dokumenty:
  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz numer NIP/PESEL,
  • dowód osobisty współmałżonka
  • legitymację emeryta/rencisty (jeżeli dotyczy).
!! Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty.


FORMALNOŚCI U KLIENTA
Mając na względzie osoby starsze lub niepełnosprawne świadczymy swoje usługi pogrzebowe również u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy pomocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrzebowej.


ZASIŁEK POGRZEBOWY
Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
  • skrócony odpis aktu zgonu
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).
!! Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy
© Grupa Calla :: Opieka nad Grobami, Organizacja pogrzebów, Transport, Usługi Kamieniarskie :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia